Oppvarming på biblotekstrappa før opptreden 4. juni 2023
Klar for opptreden. Fotos: Elling Høivaag